top of page

Kantoor voor Grafologische Studies Marie-Thérèse Christians-Baetslé

Marie-Thérèse Christians-Baetslé

Marie-Thérèse Christians-Baetslé

Sinds de oprichting van het Kantoor voor Grafologische Studies in 1978, werd ik gauw als de referentie in de wereld van de professionele grafologie in België beschouwd. Ik bied enerzijds mijn diensten aan als grafoloog en anderzijds als handschrift- en documentendeskundige. 

Het is heel belangrijk om op te merken dat grafologie en schriftexpertise twee totaal verschillende disciplines zijn.

Grafologie heeft tot doel handschriften te analyseren voor bedrijven en particuliere aanvragen. Bedrijven doen beroep op grafologen tijdens rekruteringen en/of interne promoties, bedrijfspartnerschappen,… De privé analyses worden aangevraagd voor persoonlijke beoordelingen, professionele (her)oriëntatie, studiekeuze, genealogie, etc...

Schriftexpertise maakt het mogelijk om een handgeschreven document – handschrift en handtekening – waarvan de authenticiteit in vraag wordt gesteld, te identificeren. Dit betekent dat er geverifieerd wordt of er eventuele toevoegingen, overschrijvingen of mogelijks een letter of een cijfer geschrapt werden. Tevens wordt onderzocht of er eventueel fotocompositie werd gepleegd.

Opleiding

Als erkend professioneel grafoloog en schrift- en documentendeskundige heb ik mijn opleiding genoten aan het Institut Européen de Graphologie en behaalde er mijn diploma in 1977.

In 1990 behaalde ik het diploma voor Handwriting Psychologist aan het European Society of Handwriting Psychology in Stuttgart.

In het kader van "Santé et sciences de la vie" heb ik tijdens het academiejaar 2019-2020 de opleiding “Formation en droit de l’expertise judiciaire” aan de Université Libre de Bruxelles gevolgd en mijn certificaat behaald waardoor ik opgenomen ben in het Nationaal register van Gerechtsdeskundigen dat vanaf 2021 van kracht zal zijn.

Ervaring

  • Gedelegeerd bestuurder van het Kantoor voor Grafologische Studies N.V.

  • Vicepresident van de Groepering van professionele grafologen van België (14 jaar), vandaag bekend als de Belgische Vereniging voor Grafologie.

  • Secretaris-generaal van de Europese Deontologische Vereniging van grafologen -ADEG (sinds 2000),

  • Lid van de Vereniging van de Belgische Experten – ABEX – nr. 1064 (sinds 2005) en zetelend in de Raad van Bestuur.

  • Gerechtelijk schriftdeskundige (sinds 2001) voor de rechtbanken van de drie gewesten, nationaal register gerechtsdeskundige n° 6402101

  • Lid van CIECAP – Compagnie des Ingénieurs Experts près la cour d’appel de Paris (sinds 2017).

Waarom beroep doen op Marie-Thérèse Christians-Baetslé?

Dankzij meer dan 40 jaar ervaring in de bedrijfsgrafologie, heb ik tot op heden meer dan 26 000 grafologische analyses (geschreven rapporten) gerealiseerd en talrijke bijscholingen bijgewoond in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Als schriftdeskundige, beëdigd door de rechtbanken van de drie gewesten, word ik opgeroepen om handgeschreven documenten te beoordelen, zowel in de gerechtelijke als in de privésector, o.m. om testamenten, handtekeningen op contracten, huurcontracten, schuldbekentenissen te verifiëren, de auteur van een anonieme brief te achterhalen of een handtekening op een kunstwerk te authentificeren.

IK STA TER UWER BESCHIKKING ALS GERECHTELIJK EXPERT EN GRAFOLOOG.

bottom of page