top of page

Schrift- en documenten expertise

Schrift- en documenten expertise

abex

Zijn er eventueel toevoegingen gedaan aan een document zonder medeweten van de ondertekenaar?

Is het hele olografische testament (datum, tekst en handtekening) geschreven door dezelfde persoon?
Wie zou die anonieme brief, die u ontvangen heeft, geschreven kunnen hebben?
Ik luister en analyseer de problematiek waarmee u geconfronteerd wordt. Bij aanvaarding van de opdracht wordt de expertiseopdracht in alle vertrouwelijkheid uitgevoerd (GRPD-normen *).

Gerechtelijke expertise

Aangesteld door de Vlaamse, Waalse en Brusselse rechtbanken voor de authenticatie van handgeschreven documenten en handtekeningen, ben ik in staat om mijn expertiserapporten in het Nederlands en het Frans op te stellen.

In geval van aanstelling door een rechtbank is de expertise tegenstrijdig.

Privé expertise

 • Particulieren

 • Advocaten

 • Notarissen

 • Bedrijven

In het geval van een privé expertise wordt deze als unilateraal beschouwd

Particuliere aanvragen betreffen :

 • Testamenten

 • Alle soorten contracten (verkoop- en aankoopcontacten, huurcontracten, schuldbekentenissen,…)

 • Ziekte- en invaliditeitsattesten

 • Vervalsing van doktersvoorschriften

 • Anonieme brieven

 • Handtekeningen op kunstwerken

      ...

In geval de originele documenten het kantoor niet mogen verlaten, verplaats ik me met het adequate technische materiaal tot bij de notaris of naar bedrijven in het geval van anonieme inscripties op muren, kasten of ramen.

Technische analyse

WELKE DOCUMENTEN MOETEN AAN DE DESKUNDIGE WORDEN VOORGELEGD?

 • Voldoende originele vergelijkingsdocumenten

 • Handschriften en handtekeningen vóór de datum van het betwiste document : "in tempore non suspecto" »

 • Authentieke handtekeningen: paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, notariële akten,…

 • Informatie over de leeftijd en de gezondheidstoestand van de betrokken persoon (mogelijke ziekte of handicap waardoor het handschrift en/of handtekeningen aftakelingen hebben ondergaan)

 • Bij anonieme brieven: geschriften voorleggen met typografische letters, cijfers,…)

Belangrijke opmerking: gefotokopieerde documenten * laten niet toe de druk, uitgeoefend op de pen – uniek voor elk individu –, noch de trek of mogelijke frauduleuze manipulaties (fotocompositie) te observeren.

*Bij gebrek aan originele documenten kan alleen een voorlopig advies worden verstrekt

MARIE-THÉRÈSE CHRISTIANS-BAETSLÉ STELT HAAR DESKUNDIGHEID EN ERVARING TER UWER BESCHIKKING

bottom of page